Personvernerklæring

Kunden erkjenner at gjennomføringen av denne avtalen kan kreve at Kunden må avsløre eller gi visse data til flyselskapet, leverandøren og/eller relevante myndigheter. Til slike begrensede formål gir Kunden herved tillatelse til at flyselskapet og/eller leverandøren kan beholde, bruke og behandle slike personopplysninger, inkludert å overføre slike data til relevante myndigheter. Kunden skal sikre eventuell nødvendig samtykke fra personer som måtte kreves i henhold til relevant lovgivning om databeskyttelse eller personvern med hensyn til nevnte avsløring, levering eller behandling av slike personopplysninger til slike begrensede formål.

Aircontacts ansvar

Vilkårene for charterflyvninger som tilbys av flyselskapet er en del av avtalen. Betingelsene vil bli sendt ved forespørsel. Ved brudd på avtalens forpliktelser, hvor bruddet avhenger av situasjonen innenfor flyselskapets kontroll, kan Kunden kun holde Aircontact ansvarlig i den grad Aircontact kan holde flyselskapet ansvarlig.

Erklæring om konfidensialitet

Avtalen og all informasjon som partene utveksler, inkludert, men ikke begrenset til, forretningshemmeligheter og informasjon om individuelle relasjoner, skal holdes konfidensiell og ikke gis til andre uten skriftlig samtykke fra de andre partene.

Ved å signere avtalen aksepterer Kunden vilkårene i avtalen, inkludert flyselskapets vilkår og betingelser.