Kommunikasjon og åpenhet

Åpenhetsloven trådte i kraft den 1. juli 2022 med det formål å fremme åpenhet og ansvarlighet i næringslivet og styrke respekten for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Som en del av denne loven, er virksomheter omfattet av kravet om å offentliggjøre årlige redegjørelser knyttet til deres aktsomhetsvurderinger

Gjennom å offentliggjøre vår årlige redegjørelse i samsvar med Åpenhetsloven, viser vi vår forpliktelse til å fremme ansvarlig og bærekraftig forretningspraksis, samtidig som vi bidrar til åpenhet og tillit i samfunnet.

Spørsmål knyttet til Åpenhetsloven kan rettes til hs@aircontact.com