Vi gjør jobben

Man kan si det slik at det er når en kontrakt er signert at vår egentlige jobb starter. Uansett om oppdraget er frakt av gods eller passasjerer, så vil det være en mengde detaljer som skal tas hånd om før flyet er i luften. Aircontact koordinerer alle disse detaljene for å minimere våre kunders bekymringer og sørger for at flyturene blir gjennomført etter avtale. Vår jobb er ikke over før flyet står trygt på dets siste destinasjon

Movement control

Vi lager alltid en flight brief ifm hver flygning, som sendes over til deg som kunde. Her skisserer vi all viktig informasjon for flyturen, som for eksempel handlingdetaljer, catering, flyruter, kontaktinformasjon og lignende. Under selve operasjonen vil Aircontacts operasjonssenter kontinuerlig monitorere flygningen og sende movement-meldinger til alle involverte parter, slik at alletil enhver tid er oppdatert med flygningens status.

Sikkerhet og ansvarlighet

Det er flyselskapets ansvar å sørge for at alle sertifikater, forsikringer og papirer er i samsvar med de gjeldende lover og bestemmelser, og det er opp til nasjonale sivile luftfartsmyndighet å kontrollere dette. I tillegg til dette sørger vi i Aircontact alltid for å utføre vår egen referansekontroll. Vi megler fly fra et utall flyselskaper verden rundt og vi holder våre kunder informert om status hos det enkelte selskap.

Finansielle aspekter

Aircontact er en del av Aircontactgruppen, som er aktivt involvert i ulike sektorer innen reiseindustrien, med en årlig omsetning på mer enn 500 millioner euro. Med en gjennomsnittlig bruttoomsetning på mer enn 50 millioner Euro har Aircontact et solid økonomisk grunnlag med gode årlige resultater og prestasjoner på et konstant høyt nivå.

Alle betalinger for charterfly går til Aircontact, som igjen tar hånd om videre betaling til flyselskapene. Din finansielle risiko minimeres siden du unngår å betale store summer til ukjente flyselskaper med utenlandske bankkonti. Vi i Aircontact kjenner våre leverandører godt, og vi kjenner dermed godt til bransjens risiko basert på mange års erfaring. Som kunde hos oss unngår du usikkerhet rundt de økonomiske forhold og du kan føle deg trygg ettersom betalingen har gått til et sikkert norsk selskap.

Aircontact Phases