Aircontact har vært ISO-sertifisert siden 2010, i henhold til 9001:2015-standarden (tidligere 9001:2008). Dette blir revidert årlig og hvert tredje år gjennomføres en resertifisering, begge deler utføres av Bureau Veritas. For å være sertifisert til ISO 9001, er vi forpliktet til å følge de krav som er fastsatt i ISO 9001-standarden. Standarden er laget for å sikre at bedrifter har et ledelsessystem for kvalitet. Dette inkluderer fokus på kundens behov, kvalitetsledelse og kontinuerlig forbedring.

Ved å følge fastlagte prosedyrer, kan vi sikre at våre kunder opplever et høyt nivå av service, kvalitet og effektivitet i alle ledd.

  • Hovedfokus er på kundetilfredshet
  • Bedre service
  • Revisjon utført av uavhengig part, demonstrerer vår forpliktelse til kvalitet