Aircontact har været ISO-certificeret siden 2010, i henhold til 9001:2015-standarden (tidligere 9001:2008). Denne bliver revideret årligt, og hver tredje år gennemføres en certificering, begge deler udføres av  Bureau Veritas. For at være ISO 9001 certificeret, er vi forpligtiget til at følge de krav som er fastsat i ISO 9001-standarden. Standarden er lavet for at tilsikre at virksomheder har et ledelsessystem for kvalitet. Dette inkluderer fokus på kundens behov, kvalitetsledelse og kontinuerlig forbedring.
Ved at følge fastlagte procedurer, kan vi sikre at vores kunder oplever et højt serviceniveau, høj kvalitet og effektivitet i alle led.
  • Hovedfokus er på kundetilfredshed
  • Bedre service
  • Revision udført af uafhængig part, som demonstrerer vores forpligtigelse til kvalitet