Vi ser en markant stigning i etterspørselen etter reiser til Italia, Spania, Frankrike og Kroatia. Samtidig øker også interessen for land som Hellas, Montenegro og Albania. Generelt har vi siden pandemien lagt merke til en økende interesse for gruppereiser til varme destinasjoner. Det er tydelig at sol, strender og kulinariske opplevelser lokker. 

Andre land som opplever stor etterspørsel etter chartrede fly for grupper, er Storbritannia, hvor blant annet fotball er en favoritt.

I Skandinavia ser vi en betydelig økning i etterspørselen etter chartrede fly til Norge fra utenlandske kunder. Spesielt destinasjoner som Svalbard tiltrekker flere grupper med sin unike arktiske natur og eventyrlige opplevelser. Dette er nok også drevet av den svake norske kronen.