Vi gör jobbet

När kontraktet är signerat startar vårt arbete. Oavsett om uppdraget är transport av gods eller passagerare så är det en många detaljer som ska tas hänsyn till innan flygplanet är i luften. Aircontact koordinerar alla dessa detaljer för att minimera våra klienters bekymmer och ser till att flygturen blir genomförd i linje med avtalet. Aircontact slutar inte arbeta innan flygplanet står tryggt på slutdestinationen.

Operationskontroll

Vi förbereder alltid en briefing innan flyget är i luften. Då presenterar vi all viktig information vi har avtalat för flygningen, som till exempel hanteringsdetaljer, catering, flygrutor, kontaktinformation och liknande. Under själva operationen kommer Aircontacts OCC kontinuerligt att övervaka flygplanet och rapportera till klienten och andra parter så att alla involverade är kontinuerligt uppdaterade om flygplanets status.

Säkerhet och ansvar

Det är flygbolagets ansvar att säkerställa att certifikat, försäkringar och liknande lever upp till aktuella regleringar, och det är upp till den nationella civila luftfartsmyndigheten att kontrollera detta. Vi på Aircontact utför alltid vår egen referenskontroll. Vårt bolag agerar som mäklare för många olika typer av flygplan på global basis och våra klienter får alltid kontinuerlig information om inblandade aktörer.

Finansiell aspekt

Aircontact är en del av Aircontact-gruppen, som är aktivt involverat i olika sektorer i turistnäringen och omsätter årligen mer än 500 millioner euro. Med en genomsnittlig brutto omsättning på mer än 50 millioner euro har Aircontact en solid ekonomiskt grund med goda års resultat och våra prestationer är alltid högkvalitativa. Alla transaktioner (/betaldningar) för charterflyg går till Aircontact som vidare tar hand om betalning till flygbolagen. Er finansiella risk är minimal eftersom ni inte betalar stora belopp till flygbolag med utländska bankkonton. På Aircontact har vi god kunskap och relation med våra leverantörer och som klient hos oss är ni trygga med att er betalning går till ett säkert norskt bolag.

infograph_EN.png