humanitarian.jpg

 

Sedan Biafra-krisen 1967 har Aircontact varit involverad i de flesta humanitära operationer på global nivå. Oavsett magnitud på krisen, blir Aircontact, på grund av vår långa erfarenhet, alltid kontaktat för att ge ett förslag på denna typ av operationer. Genom alla år har vi upparbetat oss en helt nödvändig erfarenhet och kompetens som gör det möjligt för oss att genomföra alla uppdrag till problemområden så tryggt och säkert som möjligt. Tid är en avgörande faktor i många livshotande situationer och människors liv är beroende på vår erfarenhet av att leverera förnödenheter direkt till problemområden så säkert och snabbt som möjligt.

 

De senaste stora nödhjälpsoperationerna vi har varit involverade i inkluderar Darfur, jordbävningen i Pakistan och tsunamin i 2004. Tillsammans krävde dessa uppdragen nästan 100 flygningar för många olika klienter med flygtyper som varierar från AN12 upp till B747 och AN124. Aircontact arrangerar flygtransporter för många olika klienter. Bland våra största är diverse FN-organisationer som WFP, UNHCR, WHO, UNDPKO, samt det internationella och nationala Röda Korset, den danska beredskapsstyrelsen, Statens Räddningsverk, Kirkens Nødhjelp och andra NGO’er och kommersiella leverantörer av nödhjälpsutrustning. Gemensamt för alla dessa organisationer är deras behov för snabb och välkoordinerad lufttransport i de första timmarna och dagarna efter en kris. Vi fraktar inte bara gods från Europa till den nödvändiga destinationen, men också från Mellanöstern, Öst-Asien/Kina, Afrika och generellt där nödhjälpsutrustningen lagras eller befinner sig.

charter_humanitarian_1.jpg

Aircontacts mäklaravdelning är tillgänglig 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Vi står redo att använda vårt stora nätverk av kontakter för att tillfredsställa just dina behov.

Vårt prisförslag er självklart gratis oavsett om vi får uppdraget eller inte.

Kontakta oss på e-post relief@aircontact.com eller ring +47 22 92 55 92.