Kristoffer Smith_fullbredde.jpg

Ansat: Mars 2006

Direkte: +47 51 93 77 20

Mobil: +47 928 09 871

E-mail: ks@aircontact.com

Baggrund:

Kristoffer Smith har en uddannelse fra det norske forsvar. Han startede på officersskolen i forsvarets logistikgren og fuldførte uddannelsen i forsvaret i juni 2000.

Efter dette arbejdede Kristoffer tre år som trop chef i Norge og halvandet år på Balkan som Chief movement control team, hvor han var ansvarlig for planlægning og udførelse af forsyningstransport til de norske styrker i området via luft, vand og vej. Efter dette arbejdede Kristoffer næsten to år i Norge med ansvar for flyplanlægning og charter af civile flyvemaskiner til forsvarets behov for transport indenlands og til operationer i udlandet.

Fokusområde: Lufttransport, både gods og passagerer og ACMI.